Reklama na Facebooku

Nabízíme vám vytvoření a kompletní správu reklamní kampaně na Facebooku. Facebook je jednou z nejvyužívanějších sociálních sítí na světě. Proto ho většina společností využívá k propagaci svých služeb a produktů. Výhodou reklamy na Facebooku je to, že umožňuje jedno z nejlepších zacílení na potenciální skupinu zákazníků, ať už dle demografických faktorů či zájmových skupin, a zároveň je velmi ekonomicky výhodná ( rozpočet na reklamní kampaň na Facebooku si sami určujete a můžete kdykoliv měnit). Další nespornou výhodou reklamy na Facebooku je to, že zde lze inzerovat i produkty, které ostatní PPC programy odmítají (např. alkohol, tabákové výrobky atd.). Reklama na Facebooku může být jak textová, tak grafická formou banneru i videoreklamy.