Jak postupujeme?

Vstupní konzultace

Úvodní fází každého procesu tvorby PPC reklamy je vstupní konzultace. Během ní společně prodiskutujeme veškerá vaše očekávání a požadavky a určíme konkrétní skupinu internetových uživatelů, na níž má vaše reklama cílit. Ve chvíli, kdy máme shromážděné všechny potřebné informace a podklady, můžeme začít s detailní analýzou vašich potřeb a cílů, na jejímž základě vám navrhneme odpovídající řešení.
 

Analýza potřeb a stanovení cílů a rozpočtu

Na základě úvodní konzultace zanalyzujeme a přesně identifikujeme vaše potřeby a zároveň stanovíme konkrétní cíle, s jakými pro vás PPC reklamu tvoříme. Důležitou součástí této fáze procesu reklamní tvorby je také stanovení výše finančních prostředků, které chcete do reklamy investovat.
 

Vytvoření reklamní strategie

Po provedení pečlivé analýzy vašich potřeb a cílů a stanovení rozpočtu pro vás vytvoříme reklamní strategii, jak co nejefektivněji oslovit cílovou skupinu. Navrhneme pro vás originální reklamu, díky níž dosáhnete stanovených cílů.